İngiltere'de Sertifika / Diploma Programları

İngiltere’de Sertifika/Diploma Programları

Sertifika programları, kabul koşulları master programlarına göre daha esnek olması, daha pratik ve iş hayatında kolaylıkla uygulanabilir bilgiler içermesi ve ekonomik oluşları sebebiyle tercih edilebilmektedirler. 

Sayıları giderek artan sayıda öğrenci master programları yerine sertifika/diploma programlarını tercih etmektedirler. Sertifika/Diploma programlarını tercih eden diğer bir grupta lisans programları yerine belirli bir konuda 3 ay-2 yıl arasında öğrenim görerek meslek edinmek isteyen kişilerden oluşuyor.

 

İNGİLTERE SERTİFİKA-DİPLOMA PROGRAMLARI DÜZENLEYEN OKULLARIN LİSTESİ
 

Diploma/Master Programlarının Karşılaştırılması


Sertifika/Diploma programlarının kabul koşulları daha esnektir: 
Bir çok program İngilizce talep ederken bazı programlara orta ya da ortanın üstü düzeyde İngilizce'yi kabul edebilmektedirler. İngilizce düzeyleri programa başlamak için yeterli olmayan öğrenciler için okulların hemen hepsinde düzenlenen İngilizce kurslarına devam etmektedirler. 

Okulların bir kısmı lise mezuniyetini yeterli görürken bazıları üniversite mezuniyeti, iş tecrübesi vb. ek koşullara sahip olabilmektedir. Master programları ise ek olarak iyi akademik geçmiş, referans mektupları, GRE, MAT vb. sınavlardan geçerli not ve MBA gibi programlarda genellikle 2 yıl ve üzeri iş tecrübesi talep etmektedir. 

Daha pratik ve uygulanabilir bilgiler
Sertifika/Diploma programları daha pratik ve iş hayatında kolaylıkla uygulanabilir bilgiler içermektedir. Master programları daha çok akademik kariyere yönelik, teorik bilgiler içermektedir. 

Sertifika/Diploma programları daha ekonomiktir
Master programları genellikle 2 yıl sürmekte ve ülkeden ülkeye, okuldan okula değişmekle birlikte ortalama 40.000$ harcamanız gerekmektedir. 

Sertifika/Diploma programları daha kısa sürelidir
Sertifika/diploma programları genellikle 3, 6, 9 ay kimi durumlarda ise bir/iki yıl olabilmektedir. Master programlarının ise 1 yıl süreli örnekleri olmakla birlikte genellikle 2 yıl sürelidir. 

Daha esnek başlangıç tarihleri: 
Programdan programa, okuldan okula farklılık gösterebilmekle birlikte hemen her durumda master programlarına oranla çok daha fazla seçeneğe sahiptir. Birçok sertifika/diploma programına 3 ayda bir başvuru yapılabilirken her hafta öğrenci kabul eden örnekler de bulunmaktadır. 

Kredi olarak kabul: Kimi Sertifika/Diploma programlarını tamamlayan öğrenciler üniversite öğrenimi görmek isterlerse almış oldukları dersler üniversitelerce kredi olarak değerlendirebilmektedir. Sertifika/Diploma programlarının önemli bir kısmı program sonrası konuyla ilgili gerçek iş ortamında tecrübe kazanabilmeniz için staj olanakları da sağlamaktadır.